Actievoorwaarden ‘Milner/Greetz actie.’

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Milner/Greetz actie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van 20 december 2018 tot en met 31 maart 2019 (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de Consumentenservice van FrieslandCampina (0800-0765).

 

Artikel 2 Speelwijze
1. De Actie werkt als volgt:

 • Koop een deelnemend Milner product* en bewaar de Eurosparen code.
 • Ga naar milner.nl/greetz en log in of maak een Eurosparen account aan.
 • Vul de Eurosparen code in en ontvang jouw unieke Greetz kortingscode op de website en/of via de mail. Let op! Als de code in het normale Eurosparenveld op een andere pagina wordt ingevoerd is deze niet meer geldig voor de actie.Op de actiepagina kies je jouw favoriete kaart uit de door Milner gecreëerde kaartencollectie.
 • De Greetz kortingscode wordt verwerkt in jouw bestelling. De postzegel betaal je zelf.
 1. Alleen Milner Eurosparen codes worden geaccepteerd.
 2. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt.

 

* Alle Milner verpakkingen die zijn voorzien van een eurosparen code, al dan niet met Greetz actiesticker, doen mee met de actie: Milner Jong Plakken 175 gram, Milner Jong Belegen Plakken 175 gram, Milner Belegen Plakken 175 gram, Milner Extra Belegen Plakken 175 gram, Milner Oud Plakken 150 gram, Milner Komijn Plakken 175 gram, Milner Minder Zout plakken 175g, Milner Jong Plakken 350 gram, Milner Jong Belegen Plakken 350 gram, Milner Belegen Plakken 350 gram, Milner Slankie Plakken Jong Belegen 175 gram, Milner Slankie Plakken Belegen 175 gram, Milner Jong Stuk 450 gram, Milner Jong Belegen Stuk 450 gram en Milner Belegen Stuk 450 gram, Milner Rasp Belegen 130g, Milner Slankie Rasp Jong Belegen 150g, Milner Slankie Smeerkaas Naturel 150 gram, Milner Slankie Smeerkaas Sambal 150 gram, Milner Slankie Smeerkaas Tuinkruiden 150 gram, Milner Slankie Smeerkaas Magere Ham 150 gram, Milner Slankie Smeerkaas Komijn 150 gram, Milner Slankie Smeerkaas Mosterd 150 gram, Milner Slankie Smeerkaas Zwarte Peper 150 gram en Milner Slankie Smeerkaas Naturel 3x150 gram, Milner plakken en stukken van de versafdeling, diverse grammages.

 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. De actie bestaat uit het versturen van 1x gratis Greetz kaart ter waarde van 2,85 euro exclusief postzegel per Eurosparen code. De Deelnemer heeft de keuze uit een door Milner gecreerde collectie bestaande uit 15 kaarten.
 2. Een deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan de Actie. Wel dient voor iedere gratis Milner kaart een aparte bestelling bij Greetz gedaan te worden. Het is dus niet mogelijk om meerdere codes tegelijk te gebruiken.

 

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland of België woont.

 1. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt. 
  3. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 
5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige­­­­­­­ gegevens te verstrekken. 

 1. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop FrieslandCampina de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de FrieslandCampina Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website).
 2. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen
Milner is een gerestigreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.