.

Disclaimer

Milner is een onderdeel van FrieslandCampina Nederland BV

Gebruiksvoorwaarden Milner site

Milner stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze Internet site op prijs. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze website voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Verwijzingen naar “wij”, “ons” of FrieslandCampina verwijzen naar FrieslandCampina Nederlands B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen. FrieslandCampina Nederlands B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01070163 en is gevestigd aan het Stationsplein 4, 3818 LE in Amersfoort. Haar BTW-nummer is: NL803378580B01

Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt en wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoek van onze site. De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt:

Informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld aanvraag van een informatiepakket of ander materiaal) slaan we op om uw informatieaanvraag uit te voeren. Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.

Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie.

De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren. Daarnaast kunnen we dit gebruiken om u in de toekomst over Milner en haar producten op de hoogte te houden. Als u wilt dat uw informatie hiervoor niet (meer) gebruikt wordt door ons, kunt u ons dat laten weten via de button ‘contact’ onder aan dit scherm.

We zullen niet uw persoonlijke informatie aan derde partijen, die geen onderdeel of directe partner van Milner zijn, actief gaan verkopen of ter beschikking stellen.

Onze website bevat links naar niet-Milner websites. Milner is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen van deze websites.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, presentaties, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van FrieslandCampina of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U mag deze website alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Informatie van de site mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Milner. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die getoond worden op de site geregistreerde en niet geregistreerde merken van Milner.

Aansprakelijkheid
Wij hebben deze website met zorg samengesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van de website correct en compleet is. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en u bezoekt deze website voor eigen risico. Wij garanderen niet dat de website of de servers waarop deze website staat, vrij zijn van virussen.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan, voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of andere websites die aan deze website zijn gelinkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, uw handelen op basis van informatie op deze website of het feit dat bepaalde informatie op de website niet correct of compleet is of dat deze informatie (tijdelijk) niet beschikbaar is.

Links
Deze website kan links of andere verwijzingen bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat wij verbonden zijn met deze andere websites en verantwoordelijk zijn voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Informatie die u aan ons verstrekt
Alle informatie die u aan ons verstrekt via deze website, zoals materiaal, data, vragen, commentaar, of suggesties zijn niet-vertrouwelijk en zullen als zodanig worden behandeld. Milner wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Informatie die u aan ons verstrekt, wordt eigendom van FrieslandCampina en kan gebruikt worden door FrieslandCampina voor bijvoorbeeld reproductie, online publicatie of print publicatie. Bovendien is het ons toegestaan om ideeën, drukwerk, uitvindingen, suggesties of concepten die onderdeel zijn van de informatie die u ons verstrekt via deze website, te gebruiken zonder dat wij hiervoor een vergoeding aan u verschuldigd zijn.

Indien u aan ons informatie verstrekt, garandeert u dat u de eigenaar bent van deze informatie en dat het gebruik door FrieslandCampina van deze informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is. FrieslandCampina heeft nooit de verplichting om enige informatie die u verstrekt, te gebruiken. Milner heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Milner houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Klik daarvoor op de button contact. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook op die wijze kenbaar worden gemaakt.

Algemeen
Het staat Milner vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Milner, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Privacy
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is ons privacy beleid van toepassing https://www.frieslandcampina.com/nl/privacy-policy/

Eind van deze voorwaarden voor gebruik.