Milner van start met het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk

Milner van start met het

‘On the way to PlanetProof’-keurmerk

  

Wij zijn trots! Milner is namelijk het eerste Nederlandse kaasmerk dat verkrijgbaar is onder het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk.

Dit is een keurmerk van Stichting Milieukeur dat extra eisen stelt op het gebied van duurzaamheid, en richt zich specifiek op de thema’s dierenwelzijn, natuur en klimaat. Om dit keurmerk te mogen dragen, moet onze Milner kaas in alle stappen van de keten -van de melkveehouder tot aan productie tot aan verpakken- voldoen aan de ‘On the way to PlanetProof’-voorwaarden.

Extra aandacht voor duurzaamheid in de hele keten

Het begint bij de melkveehouder, die extra aandacht besteedt aan zijn koeien, zodat die een goed en comfortabel leven hebben. Zo heeft elke koe een eigen, ruime en zachte ligplaats, hangt er in iedere stal een koeborstel, en is er voldoende weidegang. Ook werkt de melkveehouder nog meer in balans met de natuur, waardoor er een groener landschap ontstaat dat rijk is aan insecten en vogels. Dit doet hij bijvoorbeeld door het aanleggen en onderhouden van natuurvriendelijke oevers en bloemrijke stroken. Tevens is er op de boerderij extra aandacht voor het klimaat; zo wordt de uitstoot van broeikasgassen beperkt en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zonnepanelen. Tot slot gebeurt ook het produceren en verpakken van ‘On the way to PlanetProof’ kaas op een duurzamere manier: in de fabriek worden maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te beperken en ook voldoen de verpakkingen aan strenge duurzaamheidseisen.

NU in de winkel!

 Steeds meer Milner producten voldoen aan deze ‘On the way to PlanetProof’-voorwaarden. Zo zijn alle Milner kazen verkrijgbaar bij de versafdeling inmiddels PlanetProof. En ook de Milner van de zelfbedieningsafdeling gaat in de toekomst over op het keurmerk.
Je herkent de PlanetProof gecertificeerde kaas aan het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk op de verpakking. Zo is het vanaf nu makkelijker om voor duurzamere kaasproducten te kiezen en geniet je nog meer van je Milner kaas!

Meer informatie over het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk lees je hier